KVALITETSPOLITIKK

Svensk Borstteknik AB

Høyt nivå av beredskap for levering av produkter og tilpassede produkter og et godt tilpasset utvalg av standardprodukter, gjør oss til den naturlige partneren for kunden.

Med høy tilgjengelighet, moderne teknologi og et bredt produktsortiment vil vi raskt og kostnadseffektivt møte kundenes behov.

Vi vil holde oss orientert om lover og forskrifter og sikre at vi leverer produkter som oppfyller markedets krav.

Ved hele tiden å utfordre våre arbeidsmetoder vil vi forbedre disse slik at vi kan være et kostnadseffektivt valg for kunden.

MILJØPOLITIKK

Svensk Borstteknik AB

Svensk Borstteknik AB skal minimere innvirkningen på miljøet så langt det er økologisk motivert og teknisk og økonomisk rimelig.

Vi skal ta hensyn til miljøaspekter ved risikovurderingen av store kundeprosjekter.

Vi skal arbeide forebyggende og bestrebe oss på kontinuerlig forbedring.

Vi skal overholde gjeldende lover og andre kundekrav på vårt område.

Miljømål må følges opp ved formålstjenlige tidspunkter og resultatene skal presenteres på ledelsens presentasjon.

Våre ansatte vil få kunnskap om miljøstyringssystemer og kjenne denne miljøpolitikken.