MATERIALHÅNDTERING
Børster for materialhåndtering er en ny produktgruppe, hvor det er store inntjeningsmuligheter. Det er et spørsmål om trygg transport av deler, slik at riper ikke oppstår.

Her kan vi transportere deler på bånd kledd med børster eller bygge opp transportvogner innredet med børster for å minimere skader på deler med høye overflatekrav.

Vi er nå i stand til å skreddersy vogner for spesifikke deler som dører for kjøkkenbransjen og plater for metall- og bilindustrien. Ved for eksempel rulletransportører har vi mulighet til å erstatte eksisterende ruller med ruller med børster for å unngå riper på deler.

I mange år har børster blitt brukt i stansemaskiner for å unngå riper og redusere støynivået. Dette har ført til at man nå bruker børster på monteringsbord for å minimere skade.

Vi arbeider for tiden med en stor mengde børster for stansemaskiner og kan også tilby et standard utvalg av børster for monteringsbord.