Hem / Materialhantering / Materialhantering

Materialhantering

Vi arbetar idag med en stor mängd av borstar till stansmaskiner och kan också erbjuda ett standardsortiment av borstar till montagebord.

Kategori:

Produktbeskrivning.

Borstar för materialhantering är en ny produktgrupp där det finns stora förtjänstmöjligheter. Det handlar om att på ett säkert sätt transportera detaljer så att repor inte uppstår.Här kan vi transportera detaljer på band klädda med borst eller bygga upp transportvagnar inredda med borst för att minimera skador på detaljer med höga ytkrav.

Vi har idag möjlighet att skräddarsy vagnar för specifika detaljer såsom luckor för köksindustrin samt plåtar inom metall och fordonsindustrin. Vid exempelvis rullbanor har vi möjlighet att byta ut befintliga rullar mot rullar med borst för att undgå repor på detaljer.

I många år har man använt borstar i stansmaskiner för att undvika repor och minska ljudnivån. Detta har lett till att man nu börjar använda borst på montagebänkar för att minimera skador.

Vi arbetar idag med en stor mängd av borstar till stansmaskiner och kan också erbjuda ett standardsortiment av borstar till montagebord.