KVALITETSPOLITIK

Svensk Borstteknik AB

Vi ønsker via hurtige leverancer, kundetilpassede produkter og et stort udvalg af standardprodukter at være kundens naturlige partner.

Ved høj tilgængelighed, moderne teknik og et bredt udvalg af produkter ønsker vi hurtigt og billigt at opfylde kundernes behov.

Vi holder os løbende orienteret om love og forordninger og sørger for at levere produkter, der opfylder markedets behov.

Vi ønsker konstant at udfordre vores arbejdsmåde og forbedre den, så vi kan være et prisvenligt valg for kunden.

MILJØPOLITIK

Svensk Borstteknik AB

Svensk Borstteknik AB ønsker at minimere sin indvirkning på miljøet i en sådan grad, at det er økologisk motiveret samt teknisk og økonomisk rimeligt.

Vi vil tage højde for miljøaspekter ved risikovurdering af større kundeprojekter.

Vi vil arbejde forebyggende og stræbe efter løbende forbedringer.

Vi vil opfylde den til enhver tid gældende lovgivning og andre kundekrav, som påvirker os.

Der skal følges op på de udarbejdede miljømål, og resultaterne skal kunne dokumenteres over for direktionen.

Vores personale skal have kendskab til miljøstyringssystemer og kende denne miljøpolitik.