BØRSTEVALSER

Børstevalser er tilgjengelig i utallige varianter, alt fra den minste myke børstevalse med bust av geitehår til store, lange ruller i stålmateriale. Vi har i hovedsak tre varianter av børster: sjiktvalser, spiralviklede børstevalser og stansede børstevalser.

Sjiktvalser og spiralviklede børstevalser brukes først og fremst når det er tøffe, ytre krav som høy temperatur, høyt trykk på børsten og høy materialtetthet. Stansede børstevalser har den fordelen at de er enkle å tilpasse til ulike dimensjoner, og at det er et bredt spekter av standardiserte børster.

Det er i dag et ekstremt stort utvalg av stansede børster. Enten tradisjonelle børstevalser basert på børster som er montert på plastrør som er kuttet rett i sidene eller sikksakk-børster som er basert på et modulært system, hvor du som kunde kan lage din egen børstevalse. Børstemodulene er 100 mm lange og har «tenner» i hver side for å skjule skjøten i børstevalsen.

Her jobber vi i et dimensjonsområde fra 50 mm til 450 mm som standard. Med riktig valg av kjerne- og børstemateriale, kan vi også utstede sertifikater for næringsmiddelgodkjenning og brann.