XEBEC

Xebec har utviklet særlige børster og verktøy for avgrading. Disse produktene brukes hovedsakelig i styrte maskiner eller robotceller, men er også tilgjengelig for manuelt arbeid. Det unike med Xebecs børstemateriale er at hver bust i børsten består av en stor mengde av aluminiumsfibre som sammen blir en unik bust i en komplett børste. Siden alle fibrene er identisk konstruert, er slitasjen jevn og børsten kan derfor med fordel brukes innen automasjon.

Fordelene med Xebec-børsten er at den både avgrader og finsliper ned til 0,1 Ra avhengig av overflaten og materialet man arbeider med, og det blir ingen sekundære grader. Med Xebec-børste tar det ikke lang tid å avgrade en del sammenlignet med andre avgradingsmetoder.

Xebec-børstene blir laget i forskjellige farger, det som skiller dem er hardheten. Generelt blir A11 rød brukt for avgrading av aluminium, A21 hvit for avgrading av stål og A32 blå for avgrading av rustfritt stål, støpejern og høyherdede materialer.

Xebec-børsten fås i dimensjoner fra 6 mm opp til 200 mm.

Stavbørste

Stavbørsten, som også inneholder Xebecs enestående børstemateriale, er egnet til avgrading av kryssende boringer og innvendig polering i kanaler.

A12 rød for aluminium og mykere materiale, her fås stavbørster for hull 3,5–20 mm.

A33 blå for stål og hardere materialer, her fås stavbørster for hull 5–20 mm.

Backburr

Xebec Backburr avgradingsverktøy er et skjærende verktøy der Xebec tilbyr en egenutviklet skjærebane. Egnet for både inn- og utvendig avgrading. Fordelene er høy matehastighet, alltid med samme resultat på grunn av avgradingsbanen, lang levetid fordi gradpunktet er endret på verktøyet, samt lav varmeutvikling.

Fås i diameter fra 0,8 mm til 9,8 mm.

Slipestift

Egnet til å brukes til manuelt arbeid, men kan også brukes i styrte maskiner eller roboter. Fordelen med disse slipestiftene er at de har fjærende skaft slik at det blir en jevn og myk bevegelse når du avgrader. Det fås både runde og sylindriske stifter med ulike kornstørrelser og runde med ekstra langt skaft. Stiftene er merket med forskjellige farger som angir kornstørrelsen.

Fås i diameter fra 3 mm til 10 mm.