BORSTLISTER

Borstlisters användningsområde är stort. Traditionellt så har dessa lister använts för avtätning av smuts och ljud på dörrar och portar. Vanliga användningsområden för borstlisten är att skydda och guida detaljer under förflyttning samt enklare avskrapning av transportband. En större form av borstlist är borstplattor som används i olika former i bl.a. stansmaskiner för plåt.

Det finns idag två grupper av borstlister som vi benämner stripsad borstlist eller stansad borstlist. Stripsad borstlist bygger på att man har en plåtkärna där borsten är monterad i. Här kan man ofta komplettera borstlisten med en aluminiumhållare i olika utförande. Stansad borstlist bygger på att man fäster borsten i en plastkärna och här finns mycket som standard men också lätt att ta fram borste efter önskade dimensioner. Här har vi också möjlighet få fram formsprutade kärnor för att optimera borsten. Stansad borstlist finns också i en flexibel variant som har den fördelen att den är böjlig samt att den ligger på rulle vilket innebär minimalt spill. Som bra exempel på användning av flexibel borstlist är vid kabelgenomföring samt tätning vid fönster.

Vilken borste man skall välja avgörs av borstens tänkta funktion och miljö. Valmöjligheterna är oändliga vad gäller utformning av borstlist samt borstmaterial. Tillsammans med er ser vi till att ni får rätt borste för er applikation . Med rätt val av kärna och borstmaterial kan vi också få fram certifikat för livsmedelgodkännande och brandklass. Borsten för containertätning är ett lyckat projekt där vi tillsammans med kund lyckats utveckla en borste som många sett nyttan av.